Lyrics Sasa – Kırmızı Gül Demet Demet

Kırmızı Gül demet demet 
Sevda değil bir alamet(balam nenni yavrum nenni)
Gitti gelmez o muhannet
Şol Revan'da balam kaldı(yavrum kaldı balam nenni)

Kırmızı gül her dem olsa (olmaz)
Yaralara merhem olsa (olmaz)(balam nenni yavrum nenni)
Ol tabipten derman gelse (gelmez)
Şol Revan'da balam kaldı(yavrum kaldı balam nenni)

Lyrics rating:
92%