Lyrics Sabahat Akkiraz – Tevhid

Önüme bir çığır geldi
Bir ucu var şar içinde
Önüme bir çığır geldi
Bir ucu var şar içinde
Abdallar dükkânın açmış
Ne istersen var içinde
Arifler dükkânın açmış
Ne istersen var içinde
Ne istersen var içinde
Gir dükkâna pazar eyle
Hersin indir hezar eyle
Aya güne nazar eyle
Ay Muhammed nur içinde
Ay Muhammed nur içinde
Ay Muhammed nur içinde
Ay Ali'dir gün Muhammed
Ali Ali Ali Ali Ali Ali medet
Ay Ali'dir gün Muhammed
Okunan seksen bin ayet
Balıklar deryaya da hasret
Çarha döner göl içinde
Çarha döner göl içinde
Çarha döner göl içinde
Göl içinde çarha döner
Susuzluktan bağrı yanar
Göl içinde çarha döner
Susuzluktan bağrı yanar
Âlemler seyrana da iner
Seyir var seyir içinde
Seyir var seyir içinde
Seyir var seyir içinde
Kudretten verdi balı
Bahanesi oldu arı
Şimdi dinle ah-u zarı
Allah Allah Allah Allah
Arı inler bal içinde
Arı inler bal içinde
Pir Sultan'ım ey gaziler
Ali Ali Ali Ali Ali Ali medet
Pir Sultan'ım ey gaziler
Yürekte yara sızılar
Talipler pirin arzular
Bülbül öter gül içinde
Bülbül öter gül içinde
Bülbül öter gül içinde
Bülbül öter gül içinde dost, dost

Lyrics rating:
92%