Lyrics Nilüfer – Dünya Dönüyor

Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yýllar geçiyor farketmesen de
Deðiþmiþ gördüm bu defa seni
Dertler yýpratmýþ o þen sesini
Gülen gözlerin gülemez olmuþ
Güzel yüzüne çizgiler dolmuþ
Ne kadar oldu görüþmeyeli
Eski yaralar depreþmeyeli
Farkýnda mýydýn nasýl da sana
Ben bir zamanlar boþver aldýrma
Anladým ki biz eski biz deðiliz
O günler geçmiþ biz bu gündeyiz
Belki bu gece varmaz sabaha
Oldu olacak doldur bir daha
Sen ne dersen de
Deðmez bu dünya
Yýllar geçermiþ geçsin
Ruhumuz genç ya

Lyrics rating:
92%