Lyrics Neşet Ertaş – Sanki Sam Yelisin Estin Bağıma

Sanki sam yelisin estin bağıma
Soldurdun bağımda gülümü kader aman
Düşürdün yolumu gönül dağına aman
Aman aman aman aman oy belalı kader oy
Aşırdın dağlarda yolumu kader kader belalı kader oy oy

Yâr aşkına gizli gizli ağlarken
Hasretin ecerimi dağlarken aman
Gönül sazımı yâr aşkına çalarken aman
Aman aman aman aman belalı kader oy
Bozma düzenini tenini kader kader belalı kader oy oy
Sanki Mecnun gibi attın çöllere
Sen düşürdün beni dilden dillere aman
Bıraktın garibi gurbet ellere aman
Aman aman aman aman belalı kader oy
Gelip de sormadın hâlimi kader kader belalı kadеr oy oy

Lyrics rating:
92%