Lyrics K.O – Son Of A Gun

Masek’ngena amakgumusha amagwala aya slizer
Ekse thina lana maw’bhayiza, sizok'thathela insayiza
Uyaphakama noma wenzani? Baba decider
Check bade, gangsters move in silence
Nina abo matshisane niya advertiser
Ng'zok'bamba nge tiger
Us’jwayela kabi
Ok'qala ningama gwala kabi mara nithand' uMacGyver
No maan, tell these suckers to wise up
Ngifuna konke zonke, I want the title
Ama rand, ama dollar, baba nalama naira
Ungazong'fanisa nalabo qwaila
I'm a survivor, intwana ene’style(a)
That’s my word, f*ck what you heard son I’m the tighter
Kick your girl to the curb maye qal' ukung’thaida
Kukhal' uguluva, kukhal' o'njunju esami isigubhu masikhala ku Hi-Fi

Ngipheth' isigubhu esenz' udoti, udoti, udoti, udoti, udoti, udoti (Sine nonsonse)
Aw' ziwa toti, toti, toti, toti, toti, toti, (Sine nonsonse)
Ngithi gcwala tsotsi, tsotsi, tsotsi, tsotsi, tsotsi, tsotsi (Sine nonsonse)
Skeem saka ke kotsi, kotsi, kotsi, kotsi, kotsi, kotsi (Se nale nonsonse)

Mangwane mpulele ke nelwa ke pula
(Ngivelwelwa yim' yimihlolo ka James, ngivelelwa yimihlolo ka James, kwenzenjani)
Mangwane mpulele ke nelwa ke pula
(Ngivelwelwa yim' yimihlolo ka James, ngivelelwa yimihlolo ka James, kwenzenjani)

Buk' um' ufun' ukuyisus' uyisuse mchanam’
Kuzoshuba uyisuth' induku ntwana nam’
Kushunq' intunthu uzokutsa, uthatha 'machance (amachance)
E mfanam’ mawithath' ukuzikhuphula uzubuze
But I presume uyis'phukuphuku
Ama gumusha afun' inyuku, us' thatha ka ncane (ka ncane)
S'funi into e'khala ka mnandi, akushe is'ghubu
Kukhal' ama puntju ks'uk' uthuli lana
Lo guluv' o phum' eMpumalang' akadlali (Akadlali)
E mgan'am' I've got to do what I've got to do to survive
K'mele ngi pushe through and through
Phela la bathi if you snooze you lose, nyakaza saan (ayaiyai)
I'm a son of a gun

Ngipheth' isigubhu esenz' udoti, udoti, udoti, udoti, udoti, udoti (Sine nonsonse)
Aw' ziwa toti, toti, toti, toti, toti, toti, (Sine nonsonse)
Ngithi gcwala tsotsi, tsotsi, tsotsi, tsotsi, tsotsi, tsotsi (Sine nonsonse)
Skeem saka ke kotsi, kotsi, kotsi, kotsi, kotsi, kotsi (Se nale nonsonse)

Mangwane mpulele ke nelwa ke pula
(Ngivelwelwa yim' yimihlolo ka James, ngivelelwa yimihlolo ka James, kwenzenjani)
Mangwane mpulele ke nelwa ke pula
(Ngivelwelwa yim' yimihlolo ka James, ngivelelwa yimihlolo ka James, kwenzenjani)

Ikhoth' ey'kho-thayo
Engayikhoth' iy'khahlel’ umlomo
What you think we're hustling for?
Mina if there’s no money involved you can miss me
Never seen a rapper this mean ngama sixteen
Ngisanganis' o-
Lov' amaqabane ayasazi yeah we're struggling sure
Umzabalazo, umtabalaso
The hunger for more
Attitude for the revenue, I'm telling you
Le game nje igcwele i'tshuzan’, amapantsula doh!

Lyrics rating:
92%