Lyrics Hiss – Nasa

Mənim sevgim nasa
Danışarıq yazsan
Əldə eləmək asan
De çünki mənə yadsan

Saçlarıma tumar çək
Mənim oyunum qumar cek
Atıram ünvan gəl
Gözlərimdə gün var

Dastan bu anlar
Masada şampan və şamlar
Pıçıldıyır asda dodaqlar
Qapıları açsa qucaqlar

Uzağ adalar üzərsək
Yola güllləri düzərsən
Ya qal ya get ya sən ya heç
Aldıqım nəfəssən

Mənim sevgim nasa
Danışarıq yazsan
Əldə eləmək asan
De çünki mənə yadsan

Gecələr yenə gəl hələdə ətirin evimdə su olub əriyir buz (ulduz)
Danışır hisslərim dəliliy elədiyi toxunur bədənim səmalara hələlik sus (ulduz)

Lyrics rating:
92%