Lyrics CALEIN – Umaasa

Nilibot ang tahanan
Tagpuan, wala ka
Pa'no hihilom
Ang sugat na gawa sa pagmamahalan?
Pagmamahalan?

Buong araw kang inisip
Mga sulat mo'y binasa
Pa'no ba titigil
Ang pagluha na gawa sa pagmamahalan?
Pagmamahalan?

Magbabalik ang nakaraan
Ibabalik ang pinagmulan
Umaasa
Umaasa
Magbabalik ang nakaraan
Ibabalik ang pinagmulan
Umaasa
Umaasa

Hinanap ko ang dating
Kasiyahan, kalungkutan
Aking iaalay
Ang himig na gawa sa pagmamahalan
Pagmamahalan

Magbabalik ang nakaraan
Ibabalik ang pinagmulan
Umaasa
Umaasa
Magbabalik ang nakaraan
Ibabalik ang pinagmulan
Umaasa
Umaasa

Nilibot ang tahanan
At ating dating tagpuan
Umaasa
Umaasa

Magbabalik ang nakaraan
Ibabalik ang pinagmulan
Umaasa
Umaasa
Magbabalik ang nakaraan
Ibabalik ang pinagmulan
Umaasa
Umaasa

Magbabalik ang (Nilibot ang tahanan)
(Tagpuan, wala ka)
(Umaasa)
(Umaasa)
(Nilibot ang tahanan)
(Tagpuan, wala ka)
(Umaasa)

Lyrics rating:
92%